เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙


วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้เปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30