เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการศึกษาจากประสบการณ์จริงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2559


วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดโครงการศึกษาจากประสบการณ์จริง โดยนำเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ จากประสบการณ์จริง โดยออกไปนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ พัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ณ สวนสัตว์นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30