เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการกีฬาต้านยาเสพติด "บ้านใหม่เกมส์" ครั้งที 14


วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลบ้านใหม่   ได้จัดประชุมการแข่งขันกีฬา     โครงการกีฬาต้านยาเสพติด "บ้านใหม่เกมส์" ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30