เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


เตือนประชาชนในพื้นที่เตรียมมือสถานการณ์ภัยแล้ง


เทศบาลตำบลบ้านใหม่ แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์ภัยแล้งเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งหลายตำบลและในพื้นที่อำเภอจังหวัดนครราชสีมา เริ่มได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง และแหล่งน้ำหลักๆ ที่ใช้นำมาผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภค เริ่มมีปริมาณน้อยกว่าในทุกๆปี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องร่วมกันประหยัดน้ำ และให้ช่วยกันเตรียมภาชนะกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงสถานการณ์ภัยแล้ง อย่างน้อยให้ใช้ได้ 7 วัน และหากพบเห็นท่อประปาแตก หรือเหตุใดๆที่เป็นการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ โปรดแจ้งงานกิจการประปาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 044-282783 หรือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 044-351000 
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30