เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๙


วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ปรจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30