เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประกาศเตือนระวังเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว


เทศบาลตำบลบ้านใหม่ย้ำเตือน! ระวังการจุดไฟเผาขยะ เศษวัชพืช  วัสดุ ที่เป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ชุมชน ไหม้อาคารบ้านเรือน หรือทรัพย์สินเสียหาย เนื่องจากช่วงนี้มีอากาศหนาวเย็นเและมีลมกรรโชกแรง  การจุดไฟเผาขยะ ฟางข้าว เศษหญ้า และวัชพืชเพื่อเตรียมการปลูกพืชของเกษตรกร โดยไม่มีการควบคุม อาจทำให้เกิดไฟไหม้ และส่่งผลกระทบต่อสังคม พืช ดิน น้ำ สัตว์ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสำหรับท่านที่ก่อไฟผิงแก้หนาว ขอความร่วมมือให้ดับไฟให้สนิททุกครั้ง เพื่อป้องการเกิดเหตุอัคคีภัย และหากเกิดเหตุอัคคีภัยขี้น ให้โทรแจ้งสายด่วน หมายเลข  044-351000 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านใหม่
2023-06-01
2023-05-31
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-19
2023-05-11
2023-05-10
2023-05-09
2023-05-08
2023-05-03