เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


วันมาฆบูชา ปี ๒๕๕๙


เชิญชวนพุทธศาสนิกชนบำเพ็ญกุศล ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม รักษาศีลธรรม รักษาศีลบริสุทธิ์ เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เพื่อร่วมจรรโลงประเพณีอันดีงามและมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน ในวันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30