เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559


วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ครั้งที่ 12  ประจำปี 2559 โดยมีนายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ โดยนายเอกภพ  โตมรศักดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเลเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมารวมทั้งสิ้น 27 แห่ง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30