เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี ๒๕๕๘


วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘  พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ข้าราชการพนักงานเทศบาล และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30