เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก


วันเสาร์ที่ 21- วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 นางสำรวย  พยอมใหม่  นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ออกบิ๊กคลีนนิ่งรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย พาหนะนำโรคไข้เลือดออก  พร้อมแจกทรายอะเบท  ให้ความรู้กระตุ้นเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังควบคุม และกำจัดยุงลาย ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ หมู่ 1 - หมู่ 12
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30