เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


จัดระเบียบลานสินค้าชุมชนตำบลบ้านใหม่


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 นายสกุลชัย  สุภิมารส รองนายกเทศมนตรี พร้อมข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ใหุ้คำแนะนำผู้จำหน่ายสินค้า ช่วยกันดูแลความสะอาดเรียบร้อยของแผงค้า และช่วยกันลดปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยการใ้ช้ถุงผ้า และวัสดุธรรมชาติบรรจุอาหาร และเชิญชวนนุ่งผ้าไทยใส่ผ้าซิ่นจำหน่ายสินค้าทุกวันศุกร์
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30