เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


จัดทำฝายกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง


วันเสาร์ที่  31 ตุลาคม 2558 นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร  ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมจัดทำฝายกักเก็บน้ำอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิภาพ  ณ บริเวณคลองลำปรุ บริเวณจุดเชื่อมต่อกับคลองลำตะคลองหน้าเขื่อนระบายน้ำมะขามเฒ่า
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30