เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘


วันเสาร์ที่  31 ตุลาคม 2558 นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร  ได้เปิดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยมีข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่และประชาชนในพื้นที่ร่วมปลูกต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ณ ริมปรุ ประตูระบายน้ำเขื่อมะขามเฒ่า
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30