เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


โครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 400 / เดือน เพื่อช่วยเหลือครอบครัวให้เลี้ยงดูบุตรอย่างมีคุณภาพ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านใหม่ โทร 044-282783 ต่อ 18 
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30