เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมเตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา


วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา โดยนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานชลประทานที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30