เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


รางวัลทับทิมสยาม


วันพุธที่ 30 กันยายน 2558  นางสำรวย  พยอมใหม่  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ได้รับประทานรางวัล ทับทิมสยาม ประจำปี 2558 สาขาผู้นำองค์กรและนักพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น จาก ฯพณฯ นายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี ณ ห้องประชุมกองทัพอากาศ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นผู้ที่ทำคุณประโยขน์ให้กับท้องถิ่น  ทำความดีต่อสังคมไทย ทั้งนี้มีรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมแสดงความยินดีในการรับรางวัลครั้งนี้
2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21