เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงสูง ประจำปี ๒๕๕๘


วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงสูง เป็นโรคเบาหวาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30