เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2558


วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2558 โดยนายสกุลชัย  สุภิมารส รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่เป็นประธานเปิดโครงการ เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21