เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2558


วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2558 โดยนายสกุลชัย  สุภิมารส รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่เป็นประธานเปิดโครงการ เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30