เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้วินัยจราจร


วันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ได้เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้วินัยจราจร โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้รับเกียรติจากสถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง และวิทยากรจากบริษัทเกริกไกร ฮอนดัส บิ๊กวิง จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21