เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้วินัยจราจร


วันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ได้เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้วินัยจราจร โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้รับเกียรติจากสถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง และวิทยากรจากบริษัทเกริกไกร ฮอนดัส บิ๊กวิง จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-07-06
2022-07-06
2022-07-01
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13