เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลประจำปี ๒๕๕๘


เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ระหว่างวันที่  ๑๗-๑๘ กันยายน ณ จังหวัดนครนายก
2022-07-06
2022-07-06
2022-07-01
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13