เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลประจำปี ๒๕๕๘


เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ระหว่างวันที่  ๑๗-๑๘ กันยายน ณ จังหวัดนครนายก
2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21