เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ


เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมมือกับ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป้นต่อสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ให้กับนางสาวปาริชาติ  โพธิ์หนองคูณ บ้านเลขที่ 65 ม.8 ตำบลบ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21