เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ


เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมมือกับ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป้นต่อสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ให้กับนางสาวปาริชาติ  โพธิ์หนองคูณ บ้านเลขที่ 65 ม.8 ตำบลบ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30