เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘


วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21