เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘


วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่




2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30