เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกันยายน 2558


วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กันยายน 2558 และรับลงทะเบียนรายงานตัวผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพฯ ในปีงบประมาณ 2559
2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21