เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมอนุรักษ์ดิน อนุรักษ์ป่า อนุรักษ์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558


วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดกิจกรรมอนุรักษ์ดิน อนุรักษ์ป่า อนุรักษ์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558 โดยมี ว่าที่ ร.ตนิรันดร์  ดุจจานุทัศน์ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมี นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ คณะผู้บริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนในตำบลบ้านใหม่ ได้ถวายความจงรักภักดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา " ๑๒ สิงหามหาราชินี" ประจำปี ๒๕๕๘  ณ บริเวณประตูระบายน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคลอง (เขื่อนมะขามเฒ่า)
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30