เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (หลังใหม่)


วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 ว่าที่ ร.ตนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (หลังใหม่) โดยมีนางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ คณะผู้บริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (หลังใหม่)
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30