เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกคลองลำปรุ เหนือเขื่อนบ้านมะขามเฒ่า


วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2558 นายธงชัย  ลืออดลุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกคลองลำปรุ เหนือเขื่อนบ้านมะขามเฒ่า โดยมีนางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนภายในตำบลบ้านใหม่ให้การต้อนรัีบ
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30