เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒


วันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม 2558 นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล ได้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30