เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการ " บ้านใหม่ เมืองสะอาด เปลี่ยนขยะเป็นทอง"


วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 นางสำรย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ "บ้านใหม่ เมืองสะอาด เปลี่ยนขยะเป็นทอง" อบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30