เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ออกสำรวจตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง


นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการงานพัฒนาชุมชนและงานสาธารณสุข ออกพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือและแก้ไขคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30