เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ออกสำรวจตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง


นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการงานพัฒนาชุมชนและงานสาธารณสุข ออกพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือและแก้ไขคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2023-06-01
2023-05-31
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-19
2023-05-11
2023-05-10
2023-05-09
2023-05-08
2023-05-03