เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น


วันพฤหัสบดีที่ ื11 มิถุนายน 2558 นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 8 และ รุ่นที่ 9 ณ ห้องประชุมสัมมนา โรงแรมสบาย
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30