เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


จัดประชุมประชาคม "เรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ในการก่อสร้างตามโครงการการปรับปรุงท่อเมนน้ำดิบ"


วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดประชุมประชาคม เรืองขออนุญาตใช้พื้นที่ในการก่อสร้างตามโครงการการปรับปรุงท่อเมนน้ำดิบ พร้อมระบบปั๊มจากโรงสูบน้ามะขามเฒ่า ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30