เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


การอบรมอัคคีภัยเบื้องต้น พนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่


วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ มอบให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ความรู้พนักงานในการระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่


2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30