เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2558


วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558 นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ได้เปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2558 เพื่อให้ประชาชนภายในพื้นที่ตำบลบ้านใหม้่ได้รับความรู้  มีความพร้อมในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยภายในชุมชน
2023-06-01
2023-05-31
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-19
2023-05-11
2023-05-10
2023-05-09
2023-05-08
2023-05-03