เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2558


วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558 นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ได้เปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2558 เพื่อให้ประชาชนภายในพื้นที่ตำบลบ้านใหม้่ได้รับความรู้  มีความพร้อมในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยภายในชุมชน
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30