เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กำจัดดอกจอกและแหนบริเวณลำปรุบ่อสูบน้ำปะปา


วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2558 นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมกันช่วยกำจัดดอกจอกและแหน บริเวณลำปรุบ่อสูบน้ำประปา 
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30