เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการห่วงใย ใส่ใจดูแลสุขภาพ


วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เปิดโครงการห่วงใย ใส่ใจดูแลสุขภาพ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ปี 2558 ให้ความรู้และคำแนะนำกับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศีรษะละเลิง
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30