เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการอบรมยาดมสมุนไพร


เมื่อวันศุกร์ที่  22 พฤษภาคม 2558 นางสำรวย  พยอมใหม่  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมยาดมสมุนไพร เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุภายในตำบลบ้านใหม่
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30