เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


การฝึกอบรมโครงการจัดอาชีพการเรียน


นางสำรวย  พยอมใหม่  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เปิดโครงการฝึกอบรมการจัดอาชีพการเรียน ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา มีการเปิดสอน วิชาการเขียนคิ้ว ๓ มิติ การแต่งหน้า การเพ้นเล็บ เพื่อให้ความรู้กับประชาชนภายในตำบลบ้านใหม่ พร้อมมีวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน  ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30