เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘


นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิด  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2558 ณ ลานเอนกประสงค์ศีรษะละเลิง ต.บ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30