เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน


ว่าที่ รต.นิรันดร์  ดุุจจานุทัศน์ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 17 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 ณ.วัดศีรษะสิบ ต.บ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30