เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


รางวัลนักปกครองท้องถิ่นแห่งปี ๒๕๕๘


วันที่ 23 มีนาคม 2558 นางสำรวย  พยอมใหม่  นายกเทศมนตรีบ้านใหม่ ได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลธรรมภิบาล "สิงห์ทอง" รางวัลนักปกครองท้องถิ่นแห่งปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ 6 โดย ฯพณฯ นายอำพล  เสนาณรงค์ องค์มนตรีเป็นประธานในพิธี ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30