เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกประสบการณ์นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดโครงการฝึกประสบการณ์นอกสถานที่ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา จ.นครราชสีมา
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30