เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘


วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 นางสำรวย พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมข้าราชการพนักงานเทศบาล จ่ายเ บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ภายในมีการบริการตัดผม สักคิ้วสามมิติ อาหาร เครื่องดื่ม บริการ และมีรถรับ-ส่งคอยบริการผู้สูงอายุ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30