เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม 2557


นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีเทศบาล พร้อมคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม 2557 พร้อมมีกิจกรรมบริการผู้สูงอายุตัดผม สักคิ้ว 3มิติฟรี  และบริการรับส่งผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมารับเบี้ยได้ตนเอง ณ.เทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30