เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการ BIG CLEANING DAY


วันที่  15 พฤศจิกายน 2557 นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดโครงการ BIG CLEANING DAY โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงาน และประชาชนทั่วไปภายใน ตำบลบ้านใหม่ ร่วมรณรงค์ทำความสะอาดพื้นที่ตำบลบ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30