เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมหารือเรื่องการจำหน่ายสินค้าบริเวณศูนย์สาธิตการตลาด


วันที่ 1 กันยายน 2557 นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เปิดการประชุมหารือเรื่องการจำหน่ายสินค้าบริเวณศูนย์สาธิตการตลาด โดยเชิญประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมประชุม ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30