เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และส่งเสริมการใช้สารไอโอดีนในครัวเรือน


18  กรกฏาคม  2557 นางสำรวย  พยอมใหม่  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้เปิดโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  และส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนในครัวเรือน พร้อมแจกปลาหางนกยุงเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  และแจกเกลือไอโอดีนเพื่อป้องกันโรคคอพอก  และโรคเอ๋อ ให้ประชาฃนภายในตำบลบ้านใหม่
2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21