เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗


30  มิถุนายน  2557  นางสำรวย  พยอมใหม่  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ได้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗
2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21