เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการสัมมนาการส่งเสริมสร้างความสุขอย่างยั่งยืนเดินหน้าประเทศไทย


13 มิถุนายน 2557 นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่ คณะผู้บริหาร และข้าราชการเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมประชุม โครงการสัมมนาการเสริมสร้างความสุขอย่างยั่งยืนเดินหน้าประเทศไทย ศูนย์รู้รักสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมา (ศรศ) ณ โรงแรมรายาแกรนด์
 
2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21