เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการสัมมนาการส่งเสริมสร้างความสุขอย่างยั่งยืนเดินหน้าประเทศไทย


13 มิถุนายน 2557 นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่ คณะผู้บริหาร และข้าราชการเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมประชุม โครงการสัมมนาการเสริมสร้างความสุขอย่างยั่งยืนเดินหน้าประเทศไทย ศูนย์รู้รักสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมา (ศรศ) ณ โรงแรมรายาแกรนด์
 
2022-07-06
2022-07-06
2022-07-01
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13