เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการเสริมสร้างความรักและความสามัคคีคนโคราช


วันที่ 11 มิถุนายน 2557 นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน  โครงการเสริมสร้างความรักและความสามัคคีคนโคราช ณ.อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกีียรติฯ 80 พรรษา
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30