เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการเสริมสร้างความรักและความสามัคคีคนโคราช


วันที่ 11 มิถุนายน 2557 นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน  โครงการเสริมสร้างความรักและความสามัคคีคนโคราช ณ.อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกีียรติฯ 80 พรรษา
2022-01-05
2022-01-05
2021-12-29
2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21