เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพชมรมผู้สูงอายุ


เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่  พร้อมด้วยนางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี ได้เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพชมรมผู้สูงอายุ เปิดสอนการทำดอกไม้จันทร์และการทำพวงหรีดสมัยใหม่ ให้กับชมรมผู้สูงอายุภายในตำบลบ้านใหม่ ณ.ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลบ้านใหม่ อ.เมือง จ. นครราชสีมา
2022-07-06
2022-07-06
2022-07-01
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13